Šola vožnje

Šola vožnje Kovač usposablja kandidate za voznike motornih vozil kategorije A in B.

Smo do kandidatov prijazna šola vožnje, saj z vsakim kandidatom navežemo pristen stik in se mu maksimalno posvetimo, rezultat tega pa so uspešno opravljeni izpiti za voznike motornih vozil in zadovoljni kanidati.

Kot učitelj vožnje poučujem že od leta 1997, v teh letih sem si nabral dragocene izkušnje pri usposabljanju kandidatov za voznike motornih vozil, zato vas vabim v Šolo vožnje Kovač.

Roman Kovač

Kako do izpita!

1. ZDRAVNIŠKI PREGLED

Vsi vozniki motornih vozil, razen kandidatov kategorije G, morajo pred začetkom praktičnega dela usposabljanja opraviti zdravniški pregled. Opravijo ga v pooblaščeni zdravstveni organizaciji oziroma pri pooblaščenem zasebnem zdravniku. Potrdilo velja 3 leta.

Murska Sobota, Medicina dela, Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota Telefon: 02/53 41 318

Gornja Radgona, Partizanska cesta 40, 9250 Gornja Radgona Telefon: 02/56 48 651

Ljutomer, Cesta I. slovenskega tabora 2, 9240 Ljutomer Telefon: 02/ 58 51 400

Lendava, Kidričeva ulica 34, 9220 Lendava Telefon: 02 5789215 

2. TEČAJ IN IZPIT IZ PRVE POMOČI

RDEČI KRIŽ, ENOTA MURSKA SOBOTA

Ulica Staneta Rozmana 3, 9000 Murska Sobota  Telefon: 02/512 45 20, 070 481 074   

3. TEČAJ CESTNO PROMETNIH PREDPISOV (CPP)

Pogoji za vpis v tečaj CPP:

  • dosežena starost – kandidat lahko začne z obiskovanjem tečaja CPP za posamezne kategorije: AM (H) – ko 15 let dopolni v tekočem letu; A1 – ko dopolni 15,5 let; A2, A in B – ko dopolni 16 let
  • izpolnjen vpisni list v pisarni šole vožnje
  • osebni dokument

kontakt Roman Kovač  041 505 990, 041 330 754

4. REPUBLIŠKI TEST CPP NA IZPITNEM CENTRU

Prijavite se na Občini Murska Sobota, Kardoševa 2. 9000 Murska Sobota.

Republiški test je veljaven 3 leta.            

5. VOŽNJA

Po uspešno opravljenem testu CPP lahko pričnete s praktičnim usposabljanjem v avto šoli.

Program za B kategorijo obsega 21 učnih ur vožnje.

6. PRAKTIČNI DEL IZPITA – IZPITNA VOŽNJA

Ko končate s praktičnim usposabljanjem v avto šoli in obvladate vse elemnte vožnje se lahko prijavite na praktični del izpita oziroma na izpitno vožnjo. To prijavo vam na osnovi pooblastila ponavadi uredi učitlej vožnje.

Po uspešno opravljeni izpitni vožnji na občini oddate vlogo za izdelavo vozniškega dovoljenja!

SREČNO VOŽNJO!